Peuterspeelzaal

Sinds augustus 2013 is Peuterspeelzaal Suske en Wiske gevestigd in een lokaal van onze school. De speelzaal maakt deel uit van Stichting Spelenderwijs. Meer informatie kunt u vinden op de website : www.spelenderwijs.nl

Op de peuterspeelzaal werken drie professionele leidsters :

 Anja van Geenen

 Kyra Odenthal

 Eveline Verstegen

Iedere ochtend van 8.45 uur tot 11.15 uur en maandagmiddag van 12.30 uur tot 15.00 uur is de peuterspeelzaal geopend voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Er zijn maximaal 16 peuters tegelijkertijd aanwezig onder begeleiding van twee leidsters.

Uw peuter kan twee, drie of vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. Tijdens een dagdeel proberen de leidsters de ontwikkeling van uw peuter te stimuleren door ruimte, materiaal en gelegenheid aan te bieden om te spelen en creatief bezig te zijn. Bovendien helpen ze uw peuter met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, door het spelen in een groep. Ze leren leeftijdsgenootjes kennen en samen met hen leuke dingen doen en te delen. Ze wennen aan een andere omgeving en aan andere gewoontes, zodat de overstap naar een basisschool makkelijker zal verlopen.

Suske en Wiske is een VVE-gecertificeerde peuterspeelzaal waar gewerkt wordt met de methode Puk & Ko. Uitgangspunt van deze methode is doelgericht werken op het gebied van taal, beginnend rekenen en sociale vaardigheden. De nadruk ligt op mondelinge taalvaardigheden en er wordt gewerkt in thema's.

Voor meer informatie kunt u bellen met : 046 - 4519610 of even binnen lopen bij Suske en Wiske.