Algemeen

Groep 4/5 Basisschool Overhoven
schooljaar 2018-2019
 

Praktische informatie

 
Binnenkomst
Er is een inloopkwartier. De kinderen komen vanaf 8.30 uur zelf naar binnen. De lessen beginnen om 8.45 uur. De kinderen hangen hun jassen, tas en evt. gymtas op aan de kapstok.
Dan komen ze rustig de klas in. Op het bord staat het stoplicht op oranje ten teken dat we rustig binnenkomen en eventueel de timetimer zodat de kinderen weten hoelang ze nog hebben. Eventueel wat tekst om de kinderen te helpen; bijvoorbeeld wij gaan meteen op onze eigen plek zitten, wij pakken ons leesboek etc.
 

Dag-ritme

Elke dag wordt er op het (white)bord opgehangen wat het lesprogramma van die dag is.
 
Verkeerslicht (voor lkr)
  • Rood: kinderen mogen elkaar niet helpen en geen hulp van de leerkracht.
(vooral bij toetsten) of aan het begin van de werktijd, opstarttijd.
  • Geel: kinderen mogen elkaar helpen, maar geen hulp aan de leerkracht vragen.
  • Groen: kinderen mogen elkaar helpen en hulp aan de leerkracht vragen
 
Blokje (voor lln)
  • Vraagteken: "Ik heb een vraag."
  • Groen: "Ik mag gestoord worden / gevraagd worden om te helpen."
  • Rood: "Ik wil niet gestoord worden."
 
Time timer
De time-timer hangt op in de klas.
Hierop kan aangegeven worden hoe lang kinderen aan iets kunnen werken.
 
Toets
Tijdens een toets gaan de kinderen uit elkaar zitten en gaat het stoplicht op rood.
De kinderen mogen naar de wc gaan. Als ze klaar zijn pakken ze een zelfstandig werkje (leesboek, weektaak, etc.).
 
WC
Er mogen 1/2 kinderen  tegelijkertijd naar de wc. Om dit visueel duidelijk te maken, hangt er bij de deur een bordje met vrij/bezet.
 
Vakken:
In groep 4/5 werken we met de volgende methoden.
- Taal: Taal actief taal
- Spelling: Taal actief spelling
- Rekenen: Wereld in getallen
- Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
 
Lessen per dag
Rekenen, spelling en taal worden in de instructie uitgelegd waarna de kinderen meteen met de opdrachten aan de slag gaan.
 
De weekplanning
Op dit moment werken we alleen nog bij rekenen met een weektaak, zijn de kinderen klaar met hun rekenles dan kunnen ze verder met de weektaak.
 

Korte beschrijving van de overige vakken

 

Technisch lezen

 
Methode:
Estafette lezen
Werkwijze in het kort:
Dit wordt gegeven met de methode Estafette lezen. De kinderen worden aan de hand van de leestempo toets/ AVI en DMT ingedeeld in een bepaalde subgroep.
Elk van deze groepen heeft een andere aanpak:
Aanpak 3:
Deze groep sterke lezers werkt vooral zelfstandig uit hun leesboek en maakt de bijbehorende opdrachten in een werkboekje/estafetteloper. Ook worden zij op vaste momenten gekoppeld aan de aanpak 1 kinderen voor het duo lezen.
Aanpak 2:
Deze groep gemiddelde lezers werkt gedeeltelijk leerkrachtgeboden en gedeeltelijk zelfstandig.
Aanpak 1:
Deze groep zwakkere lezers werkt de gehele les volledig leerkrachtgebonden in een instructiegroep en worden gekoppeld aan de lezers van aanpak 3.
 
Wereldoriëntatie: Geschiedenis/Aardrijkskunde/Natuur
Werkwijze in het kort:
Dit wordt in blokken van een aantal lessen gegeven en afgesloten met een eindopdracht dit kan, het maken van een mind-map, toets of presentatie.
 
Verkeer
 
Methode:
Wijzer door het verkeer
Werkwijze in het kort:
In principe werken de leerlingen elke keer een les door. Dit gebeurt in tweetallen of in groepjes. Ze behandelen samen de stof (samen lezen, vragen stellen, overleggen, discussie) en maken daarna de bijbehorende opdrachten in het werkboekje. We bespreken afwisselend vooraf of achteraf de inhoud van de les (gebruik mogelijkheden SMART-bord, filmpjes/foto's enz. De inhoud van de tekst wordt erbij gehaald, leerlingen vatten samen, proberen verbanden te leggen enz.  Elke week een half uur.
 
Crea-activiteiten
 - crea-middag voor groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag
- leerlingen kiezen uit verschillende crea- activiteiten
 
Werkwijze in het kort:
Bij creatieve vakken weten de leerlingen dat er gelet wordt op de volgende criteria:
  • inzet
  • creativiteit/originaliteit/omgang materiaal
  • afwerking/werkverzorging

 

Muziek/ Dans

 
Methode:
ZING !
verder: eigen materiaal en eigen ideeën.
Werkwijze in het kort:
De muziekles kan bestaan uit: muziek maken, muziek beluisteren, bewegen op muziek, praten over muziek en muziek vastleggen.
 

Gym

 
Methode:
De gymlessen worden 2x per week (di en do) gegeven door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. gymkleren en gymschoenen zijn belangrijk. Er wordt van de leerlingen ook verwacht dat ze sieraden afdoen tijdens de gym. Dit in verband met veiligheid.
 

Boekbespreking

De kinderen houden één boekbespreking per jaar.
 
Spreekbeurten
De kinderen geven ook allemaal een spreekbeurt. Dit kunnen ze  bijvoorbeeld met een Powerpoint doen. Het is van belang dat de spreekbeurt niet van Internet wordt gehaald. Raadpleeg zeker de bibliotheek, in verband met de vaardigheden van kennis verwerven.
Daarnaast wordt er verwacht dat de leerlingen thuis de spreekbeurt oefenen voor bijvoorbeeld broertjes/zusjes of ouders.