Overblijven

Uw kind kan op school overblijven om te eten. De kinderen eten van 12.15 uur in de groep onder begeleiding van de leerkracht ( in de onderbouw onder begeleiding van overblijfouders) en zullen rond 12.30 uur naar buiten gaan om te spelen.

Wat geeft u mee?

-Brood verpakt in een trommeltje

-Beker met drinken voorzien van naam

-Geen blikjes of pakjes drinken!

-fruit en/ of groeten, toetjes, liga's etc

Geef a.u.b. geen snoep mee naar school!Om het overblijven mogelijk te maken vragen wij een vergoeding. Een vergoeding van €80.00 euro per kind per jaar voor 4 dagen per week overblijven. Dit betekent:

per kind

4 dagen per week

€80.00

Per kind

3 dagen per week

€60.00

Per kind

2 dagen per week

€40.00

Per kind

1 dag per week

€20.00

 

Het blijft dit jaar ook een mogelijkheid om uw kind incidenteel te laten overblijven. Hiervoor kunt u een strippenkaart kopen, waarop 10 strippen staan voor €10.00. Deze kunt u op vrijdag ochtend kopen bij Susanne Crijns van de administratie.

U kunt het bedrag voor het overblijven (uitzondering strippenkaart) op verschillende manieren betalen, u kunt dit aangeven op het formulier waarop u uw kind aanmeldt voor het overblijven. Dit formulier kunt u bij de leerkracht halen en inleveren.

Betalingsgegevens

IBAN nummer NL72 RABO 0147 6990 10 t.n.v. Stichting Kindante 15FU. Vermeld bij de betaling de naam en de groep van de leerling.

 

Het overblijven kost €80,00 per kind per schooljaar voor 4 dagen overblijven per week. (zie bovenstaand schema)

Dit bedrag kunt u op 2 manieren betalen (aankruisen wat van toepassing is):

□ U kunt het volledige bedrag in een keer overmaken op IBAN: NL 72 RABO 0147 6990 10 t.n.v. Stichting Kindante 15FU o.v.v. de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. De uiterlijke betaaldatum is 1 oktober 2018.

□ Of u betaalt het bedrag in 10 termijnen via internetbankieren.

Naam kind(eren): ……………………………………………………………………………………………………………

Groep(en) kind(eren):……………………………………………………………………………………………………..

Dagen van het overblijven:………………………………………………………………………………………………

Dit formulier inleveren bij de leerkracht.